Malý fotbal představuje novou vizuální identitu

Moderní a dynamickou, stejně jako je náš sport!

Cesta k nové identitě

Jít s dobou, stanovit jasnou a originální vizuální tvář, vytvořit systém značek a společně se sportovními úspěchy dále rozvíjet malý fotbal. Tyto důvody vedly k vytvoření nové vizuální identity malého fotbalu, kterou vám představujeme.

Vlaječka

Jako obrysový tvar loga byl zvolen grafický prvek štítu inspirovaný fotbalovou vlaječkou, kterou si týmy předávají před utkáním.

Vlaječka symbolizuje fair-play, sportovní přátelství, spolupráci i tradici. Všechny tyto hodnoty jsou typické i pro malý fotbal. Svým původním významem erbovního štítu ale vyjadřuje také bojovnost a odvahu.

+

Formace

Šestice křížků znázorňuje tradiční formaci 5+1, která je pro malý fotbal typická.

Hráče označujeme formou křížku – např. tak, jak je můžeme vidět na trenérských tabulích při nákresech herních situací.

=

Symbol

Výsledným symbolem je vizuálně silný a sebevědomý znak loga Malého fotbalu, který propojuje všechny přidružené subbrandy v rámci rodiny značek.

Nová identita Malého fotbalu deklaruje počátek nové moderní etapy tohoto sportu v Česku.

Vizuální styl

Vizuální styl Malého fotbalu tvoří kromě loga, barev a typografie, také podkladové plochy, tvořené třemi prvky. Finální kompozice utváří unikátní vizuální dojem.

Dva světy

Podklad je tvořen ze dvou barevných polovin, které symbolizují dvě poloviny hřiště, dva týmy a také dva světy malého fotbalu – elitního a amatérského, hraného pro radost.

Středový kruh

Dva půlkruhy v inverzních barvách symbolizují středový kruh a dva poločasy o 30 minutách.

12 hráčů

Kompozici doplňují symboly 12 křížků = 12 hráčů, tvořící dva týmy malého fotbalu.

Rodina značek

Rodina značek Malého fotbalu se skládá ze tří skupin logotypů. Primárním brandem je Malý fotbal, pod kterým jsou sdruženy značky sportovní - reprezentace, Superliga a Český národní pohár. Pro administrativní a oficiální komunikaci je rodina značek doplněna logem asociace.

Ukázky aplikací identity

Zajímá vás, jak bude nová vizuální identita vypadat v praxi? Prohlédněte si vybrané ukázky aplikací.

Ohlasy k nové identitě

Co si o nové identitě myslí osobnosti ze světa Malého fotbalu?

Často kladené otázky

Proč jste vytvořili novou vizuální identitu? Jaké k tomu vedly důvody?

Jak dlouho se nová identita připravovala?

Kdo novou vizuální identitu připravoval?

Proč jsou v logu křížky?

Proč jste vybrali zrovna takové barvy?

Konzultovali jste to s někým?

Kdy se začne nová identita používat?

Není nová identita až příliš moderní a novátorská?

Moc se mi to nelíbí - co mám dělat?